MENU

Hungarikum védjegy

884
0

Általam készített védjegy az alábbi pályázatra:

A pályázat tárgya
Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény kapcsán kinyilvánította, hogy a magyar nemzeti értékek és ezen belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek, amelyeket az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében össze kell gyűjteni. A hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet belföldön és
külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, vagy amely védett természeti érték, vagy amely kiváló nemzeti érték.

A hungarikum tanúsító védjegy grafikájának ki kell fejeznie a törvény szerinti hungarikum fogalomhoz kapcsolódó szellemiséget, meg kell testesítenie és szimbolizálnia annak jellemzőit.

Általános elvárások a grafika kapcsán
A grafika kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
– legyen egyszerű, „első látásra” jól érthető, kis méretben is jól felismerhető, minden reklámhordozón és minden szokásos felhasználási formában könnyen alkalmazható és bármely nyomdai felhasználásra alkalmas;
– szín- és formavilága legyen jellemző a hungarikumok szellemiségére;
– legyen könnyen azonosítható és más hasonló védjegyektől jól elkülöníthető színes és fekete-fehér megjelenési formában is;
– tartalmazza a „hungarikum” kifejezést;
– alkalmas legyen a magyarság csúcsteljesítményének kifejezésére és azonosítására;
– kerülje az elmúlt évtizedekben elterjedt, a magyarságról nem valós képet festő, sablonossá vált megjelenési formákat.